Vad är dränering egentligen?

En dränering eller att dränera innebär att man gräver diken runt en husgrund för att leda bort oönskad fukt och vatten från huset. Detta gör man för att skydda husgrunden från fuktskador.  

Dräneringsrör 

Vid en dränering lägger man ned så kallade dräneringsrör i dikena för en effektivare avrinningsprocess. Dräneringsrören är perforerade med små hål för att kunna fånga upp och leda bort vattnet.  

Dränering av källarvägg 

Om man ska utföra en dränering av en källarvägg så gräver man ett cirka 1 meter brett dike intill källarväggen. Detta dike gräver man bed mot en halv meter under nivån under husets lägsta punkt. I detta fall är det klokt att ta en vägg i taget för att inte riskera husgrundens stabilitet. Längst ned i dräneringsdiket lägger man ett lutande dräneringsrör vars syfte är att leda bort både grundvatten, fukt samt regnvatten ovanifrån. Detta rör leds bort från huset till en dräneringsbrunn.  

Under dräneringsröret läggs en geotextil fiberduk. Den förhindrar att jorden runt omkring att blandas med gruset som på sikt skulle kunna täppa till dräneringsledningen. När röret och duken är läggs dräneringsgrus på som ska omsluta röret. Sedan fyller man igen diket och dräneringen är klar.   

Det är inte ovanligt att man passar på att isolera källarväggarna samtidigt som man utför en dränering – då man redan grävt upp marken intill så väggarna är synliga. I dessa fall så använder man isolerande dräneringsskivor. En källarvägg som är isolerad utifrån är en varm och torr källarvägg som dessutom ger en behagligare källare.  Det finns mycket mer information att läsa om andra typer av markarbeten, prova gärna någon av länkarna nedan.